Chrome OS – suplement

Bardzo łopatologiczne wytłumaczenie na czym polegać ma system Google. Lekki dreszcz niepokoju czuje przy słowach: „None of it is stored on your computer. None of it!”. Wszystko w rękach Google.