Key Display dla Max/MSP

James Howard Young, który tak naprawdę jest także jednym z czytelników tego bloga (!), napisał bardzo przydatny patch do Maxa/MSP. W krótkich słowach: zamienia on kody klawiszy ASCII na normalne litery lub nazwy klawiszy (w przypadku klawiszy funkcyjnych: tab, enter, kursory, etc.). Kto nigdy nie zamieniał w swoich programach jednego na drugie nie wie, ile pracy oszczędza taki dodatek. Dostępny do pobrania z Jnote.org.

keydisplay

5 thoughts on “Key Display dla Max/MSP

  1. Yay! I guess now would be a good opportunity to leak my latest project (which is why I made the above patch): a freeware tilt interface allowing users to tilt their laptops to play games, etc. When it’s ready, I’ll let you know. You posted the link about the Pacman game, which uses this technology, although it wasn’t (until now) readily available for non-Max users. B

Comments are closed.